Conditii pentru Autofacturare


Conform art 155^1 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal:

" (1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pana cel mai tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator.

  (2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei in conditiile art. 150 alin. (2) - (4) si (6), trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite in legatura cu operatiunile respective cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a platit avansurile, in cazul in care persoana respectiva nu se afla in posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei in care faptul generator de taxa a intervenit in aceeasi luna, caz in care sunt aplicabile prevederile alin. (1).

  (3) La primirea facturii privind operatiunile prevazute la alin. (1) si (2), persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila va inscrie pe factura o referire la autofacturare, iar pe autofactura, o referire la factura".

Astfel, autofactura se emite in urmatoarele situatii concrete:

1) beneficiarul unei  livrari  de bunuri  sau  prestari  de servicii nu este in posesia facturii emise de catre furnizorul sau prestatorul extern. Beneficiarul preia obligatia furnizorului de intocmire a  facturii prin  emiterea  unei autofacturi. Cazul achizitiilor intracomunitare de bunuri si a serviciilor pentru care nu aveti document:

Se poate intampla  ca beneficiarul din Romania sa nu primeasca de loc sau pana la data de 15 a lunii urmatoare a faptului generator, factura furnizorului sau prestatorului pentru urmatoarele operatiuni:

- achizitii intracomunitare de bunuri first-hand;
- servicii diverse;
- achizitii intracomunitare de bunuri second-hand;
- primirea bunurilor in regim consignatia.

Daca ulterior emiterii autofacturii se primeste factura de la furnizor sau prestator,  pe factura primita se inscrie numarul autofacturii emise, iar pe autofactura emisa se inscrie  numarul facturii primite.

In situatia achizitiilor intracomunitare de bunuri first-hand si a prestarilor de servicii, elementele obligatorii ale unei autofacturi sunt:
- numarul de ordine si data emiterii;
- denumirea partilor participante la tranzactie;
- codul de inregistrare in scopuri de TVA;
- pentru achizitii intracomunitare:
- data faptului generator;
- codul de inregistrare in scopuri de TVA emis de organul competent din  statul membru al furnizorului;
- codul de inregistrare in scopuri de TVA al cumparatorului emis de organul competent din Romania;
- valoarea livrarii de bunuri sau a prestarilor de servicii
- cota de TVA,  baza  de impozitare si suma taxei datorate (in cazul aplicarii taxarii inverse pentru prestarile de servicii);
- numarul de inregistrare in jurnalul de cumparari;
- numarul de inregistrare in registrul  bunurilor primite, in cazul bunurilor de capital.

In situatia achizitiilor intracomunitare de bunuri second-hand, elementele obligatorii ale unei autofacturi sunt:
- numarul de ordine si data emiterii;
- data achizitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari    sau data primirii bunurilor;
- numele si adresa partilor;
- codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile revanzatoare;
- descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primite;
- numarul de inregistrare in registrul registrul bunurilor achizitionate in regim second-
  hand;

La autofactura emisa pentru achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, se anexeaza declaratia furnizorului care confirma ca nu a beneficiat de nici o scutire sau rambursare a taxei pentru cumpararea, importul sau achizitia intracomunitara de bunuri livrate de firma   revanzatoare.

In situatia primirii  bunurilor in regim consignatia de la furnizori stabiliti in state membre, elementele obligatorii ale unei autofacturi sunt:
- numarul de ordine si data emiterii;
- data achizitiei si numarul cu care a fost inregistrata in jurnalul special de cumparari sau data primirii bunurilor;
- numele si adresa partilor;
- codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile revanzatoare;
- descrierea si cantitatea de bunuri cumparate sau primite;
- pretul de cumparare;
- registrul special al bunurilor primite in regim consignatia.
 
2) servicii prestate de catre o persoana juridica nerezidenta pentru care locul prestarii este in Romania, chiar daca acea firma   este inregistrata in scopuri de TVA in Romania;
3) transferul  de bunuri din Romania intr-un alt stat membru.
In astfel de situatii, autofactura trebuie sa cuprinda urmatoarele
- numarul si data emiterii;
- la rubrica furnizor: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania;
- la rubrica cumparator: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al aceleiasi firme  din Statul Membru de transfer al  bunurilor;
- adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile;
- denumirea, adresa si codul de inregistrare  ale reprezentantului fiscal din Romania , daca persoana care realizeaza transferul nu este stabilita in Romania;
- denumirea si cantitatea bunurilor livrate, a  serviciilor prestate si particularitatile   mijloacelor de transport noi;
- data la care au fost transferate bunurile;
- valoarea bunurilor transferate;
- numarul de inregistrare in registrul transferurilor:

In aceste cazuri, autofactura se inregistreaza numai in scop de TVA, in vederea declararii TVA, in jurnalul pentru cumparari si pentru vanzari (in cazul taxarii inverse), sau numai in jurnalul pentru vanzari in cazul transferurilor, in luna in care a intervenit exigibilitatea TVA, se declara in Decontul de TVA intocmit pentru luna respectiva si in Declaratia 390.

Spre exemplu, o societate comerciala a platit un avans pentru achizitii marfa in luna decembrie 2011 si nu a primit o factura pentru avansul platit. Conform art 155’1 alin 2, societatea trebuie sa emita o autofactura pana la data de 15 ianuarie 2012, autofactura pe care o declara in Decontul de TVA aferent lunii ianuarie depus la 25 februarie 2012 (taxare inversa la rd 5,5.1 respectiv 17.17.1) precum si in declaratia 390 pana la data de 25 februarie

4) livrari de gaze naturale sau energie electrica de catre o persoana juridica nerezidenta pentru care locul prestarii este in Romania, chiar daca acea firma este inregistrata in scopuri de TVA in Romania;
5) livrari ulterioare  efectuate in cadrul unor operatiuni triunghiulare.
6) livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine (se emite  numai daca operatiunile sunt taxabile si numai in scopul taxei).

In acest caz 6, conform art. 155 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 trebuie sa autofactureze, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
 
Astfel cum prevede pct. 70 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, auto-factura pentru livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine trebuie emisa numai daca operatiunile in cauza sunt taxabile si numai in scopul taxei, fiind obligatorie mentionarea urmatoarelor informatii:
   a) numarul facturii, care va fi un numar secvential acordat in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic o factura;
   b) data emiterii;
   c) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile, la rubrica furnizor;
   d) pentru situatiile prevazute la 128 alin. (4) lit. a), c) si d) din Codul fiscal, si la prima teza a art. 129 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, la rubrica cumparator se inscriu informatiile mentionate la lit. c);
   e) numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA ale beneficiarului, la rubrica cumparator, pentru situatiile prevazute la art. 128 alin. (4) lit. b), si a doua teza a art. 129 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal;
   f) denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate;
   g) valoarea bunurilor sau serviciilor, exclusiv taxa;
   h) cota de taxa aplicabila;
   i) valoarea taxei colectate.
In aceste situatii se regasesc depasirile de protocol, sponosrizare, lipsa de inventar, etc.

In cazul depasirii plafoanelor stabilite la pct. 6 alin. (11) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (8) lit. f) si art. 129 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal
au obligatia sa intocmeasca autofactura conform prevederilor alin. (1) numai in scopuri de TVA.
Un exemplu de livrari de bunuri catre sine il constituie bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat asimilate unor livrari de bunuri.

In baza art. 128 alin. (8) lit. f) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, si al punctului 14 lit. b) din normele metdologice de aplicare a acestuia, bunurile acordate gratuit in cadrul actiunilor de sponsorizare sau mecenat sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea totala in cursul unui an calendaristic depaseste limita a 3 la mie din cifra de afaceri determinata potrivit art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.

Astfel, depasirea cheltuielilor cu sponsorizarea reprezinta operatiune asimilata unei livrari de bunuri pentru care se colecteaza TVA in baza unei autofacturi, in situatia in care la momentul achizitiei acestora s-a exercitat dreptul de deducere a TVA.
 
In aceste cazuri (livrari catre sine), informatiile din factura emisa prin autofacturare se inscriu in jurnalele pentru vanzari si sunt preluate corespunzator in decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal, ca taxa colectata.

Autofactura va cuprinde la rubrica «Cumparator» informatiile de la alin. (1) lit. c), iar in cazul bunurilor/serviciilor acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol, sponsorizare, mecenat, in loc de denumirea si descrierea bunurilor livrate sau serviciilor prestate se poate mentiona, dupa caz: depasire plafon protocol, sponsorizare sau mecenat.
 
Asadar, autofactura se emite doar in scop de TVA si numai daca operatiunile respective sunt taxabile. Aceasta nu are calitatea de document justificativ pentru efectuarea de inregistrari in contabilitate. Autofactura se intocmeste intr-un singur exemplar si are un numar de ordine secvential care se acorda in baza uneia sau mai multor serii, care identifica in mod unic fiecare autofactura emisa. Autofactura nu circula la terti.
 
Pentru autofactura nu exista un formular tipizat stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare societate poate sa isi stabileasca modelul autofacturii insa acestea trebuie sa contina informatiile obligatorii, mai sus redate.

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


22Feb.2017

Buletin noutati legislative: Acte normative cu incidenta fiscala in perioada...

Paula Petrache 22 Feb. 2017
In randurile de mai jos, regasiti o lista de acte normative noi din domeniul fiscal. ANAF a publicat astfel un nou buletin informativ care se refera la perioada 13-19 februarie 2017. 1. Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017 (M.Of. nr.127 din 17 februarie 2017); 2. Legea bugetului...
17Ian.2017

Fara taxe la Registrul comertului pentru firme si PFA-uri

Paula Petrache 17 Ian. 2017
Incepand cu luna februarie 2017, ca urmare a eliminarii a 102 taxe nefiscale, veti putea inregistra in mod gratuit, la Registrul Comertului, o societate cu raspundere limitata (SRL) sau o forma de organizare de tip persoana fizica autorizata (P.F.A). Astfel, noile reglementari privind taxele...
07Nov.2016

ANAF: Alte doua tipuri de impozit pot fi platite cu cardul!

Paula Petrache 07 Nov. 2016
Va informam ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr.850/26.10.2016 a fost publicat OMFP nr.2.435/2016 ce cuprinde actualizarea listei creantelor fiscale ce pot fi platite pe internet cu ajutorul cardurilor bancare, prin includerea a doua noi plati. In cadrul impozitului pe venit, persoanele fizice...
07Oct.2016

10 octombrie e termen-limita pentru mai multe declaratii fiscale

Paula Petrache 07 Oct. 2016
ANAF reaminteste contribuabililor ca 10 octombrie e ultima zi pentru depunerea mai multor declaratii la unitatile fiscale abilitate. Mai mult, incepand cu 1 octombrie, s-au schimbat mai multe reglementari in ce priveste completarea D 394. Nenumarate declaratii fiscale au termenul-limita stabilit...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2018

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton