Cand se depun declaratiile 307 si 311?Conform Instructiunilor de completare a formularului (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea TVA" declaratia se completeaza si se depune de catre:

1. Persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

Transferul de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal este transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, indiferent daca este realizat ca urmare a vanzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport in natura la capitalul unei societati. In sensul TVA acest transfer nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.

2. Locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.

3. Persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal, care a efectuat ajustari incorecte sau nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute la art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;

Conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform acestui articol:

a) daca este declarata inactiva conform prevederilor art. 78 indice 1 din OG 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data declararii ca inactiva;
 
b) daca a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;
 
c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente. In cazul societatilor reglementate de Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se dispune anularea inregistrarii persoanei in scopuri de TVA numai in situatia in care asociatii majoritari sau, dupa caz, asociatul unic au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 
d) daca nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxa prevazut la art. 156 indice 2, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul. Incepand cu decontul aferent lunii iulie 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, respectiv incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile in scopuri de TVA daca nu a depus niciun decont de taxa prevazut la art. 156 indice 2 pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanei care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) ori b), din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa in prima situatie si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in a doua situatie;
 
e) daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Incepand cu decontul aferent lunii iulie 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, respectiv incepand cu decontul aferent trimestrului III al anului 2012, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane impozabile in scopuri de TVA daca in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua trimestre calendaristice consecutive, in cazul persoanei impozabile care are perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al saselea decont de taxa in prima situatie si, respectiv, din prima zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit termenul de depunere al celui de-al doilea decont de taxa in a doua situatie;

4. Persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care:

- nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau a efectuat ajustari incorecte, conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal;
 
- trebuie sa efectueze regularizarile/ajustarile prevazute la art. 134 alin. (5) din Codul fiscal si pct. 15 indice 2 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice, la art. 138 din Codul fiscal si pct. 161 alin. (4) din Normele metodologice, precum si la pct. 45 alin. (14) din Normele metodologice, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii.

Conform art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal oganele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform acestui articol, in situatia in care persoanele impozabile solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire pentru intreprinderile mici.

Conform Instructiunilor de completare a formularului (311) "Declaratie privind TVA colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) sau g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal" aprobate prin OANAF 2224/2013, declaratia se depune dupa cum urmeaza:
 
1. Potrivit art. 156 indice 3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1 indice 1) si (1 indice 3) din Codul fiscal;

2. Potrivit art. 156 indice 3 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 80 indice 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (1 indice 1) si (1 indice 3) din Codul fiscal
si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

3. Potrivit art. 156 indice 3 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

4. Potrivit art. 156 indice 3 alin. (10 indice 1) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare, a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Se declara:
- taxa colectata de catre persoanele a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, care trebuie platita in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1 indice 1) si (1 indice 3) din Codul fiscal
pentru livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care aceste persoane sunt obligate la plata TVA, efectuate in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;
 
- taxa colectata de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (1 indice 1) si (1 indice 3) din Codul fiscal
si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;
 
- taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134 indice 2 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine in perioada in care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare nu au un cod valabil de TVA;
 
- taxa colectata care trebuie platita pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inainte de anularea, la cerere, a inregistrarii in scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 134 indice 2 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, intervine in perioada in care persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare nu au un cod valabil de TVA.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


01Aug.2017

Contabilitatea in institutiile publice 2015. Delimitari esentiale

Aurelian Mihaiescu 01 Aug. 2017
Daca doriti sa stiti totul in domeniul contabilitatii pentru institutiile publice, va recomandam Cartea Verde a Contabilitatii pentru institutiile publice. Cartea este actualizata conform legislatiei si ofera toate informatiile de care avem nevoie pentru a tine contabilitatea fara greseli si...
01Aug.2017

Nu ignora drepturile salariatilor. Ce amenzi risca angajatorii?

Aurelian Mihaiescu 01 Aug. 2017
In perioada ianuarie - decembrie 2014, Inspectia Muncii a aplicat amenzi in valoare totala de 90.330.200 de lei, in cadrul actiunilor de control a angajatorilor. De la bun inceput va amintim faptul ca faptul ca drepturile si obligatiile referitoare la relatiile de munca dintre angajator si...
01Aug.2017

Acordarea preavizului conform Codului Muncii

Aurelian Mihaiescu 01 Aug. 2017
Preaviz... Iata unul dintre subiectele tabu pentru numerosi angajatori si angajati. Discutam despre acele cateva zile in care angajatul, de la caz la caz, va ramane in echipa viitorului fost angajator. Sunt cateva zile pe care, daca este posibil, angajatorii si angajatii deopotriva ar dori sa le...
01Aug.2017

Concediul de odihna conform Codul Muncii 2014

Aurelian Mihaiescu 01 Aug. 2017
Concediu de odihna, codul muncii 2014   Redam in randurile urmatoare informatii esentiale referitoare la reglementarea concediului de odihna conform Codului muncii. Pe aceasta cale, va amintim faptul ca puteti consulta Codul Muncii actualizat pe www.codulmuncii.eu Dreptul la...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2018

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton