Raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritorialeIn Monitorul Oficial, Partea I, nr. 299/24.05.2013, a fost publicata Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale.

Pentru aplicarea ordonantei, a fost adoptat Ordinul comun al viceprim-ministrilor, ministrul Finantelor Publice nr. 821/2013 si ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 2.247/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410/8.07.2013.

In documentarul de mai jos, prezentam principalele aspecte privind procedura raportarii situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.


Criza financiara

Criza financiara este starea patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale caracterizata prin existenta unor dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduce la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o anumita perioada de timp. Criza financiara este prezumata in urmatoarele situatii:

- neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile si care depasesc 15% din bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale respective, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial;


- neachitarea drepturilor salariale prevazute in bugetul local de venituri si cheltuieli sau in bugetele institutiilor ori serviciilor publice de interes local sau judetean, dupa caz, pe o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei.
 

Procedura de declarare a situatiei de criza financiara

Situatia de criza financiara poate fi sesizata de ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale, conducatorul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, de ordonatorii secundari de credite si ordonatorii tertiari de credite din cadrul serviciilor publice subordonate consiliului local, de conducatorii societatilor comerciale sau ai regiilor autonome din subordinea consiliului local, de diversi creditori, de directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si de structurile teritoriale ale Curtii de Conturi. Sesizarea se face la directia generala a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si la ordonatorul principal de credite al unitatii administrativ-teritoriale care se afla in situatia de criza financiara.

Directorul directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti desemneaza structura organizatorica din cadrul directiei care intocmeste si gestioneaza Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale. In registru sunt inscrise toate unitatile administrativ-teritoriale aflate in situatie de criza financiara sau iesite din situatia de criza financiara. Acesta se actualizeaza permanent, ori de cate ori pentru o unitate administrativ-teritoriala este declarata situatia de criza financiara sau inceteaza starea de criza financiara.

Ordonatorul principal de credite solicita inregistrarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a crizei financiare, in termen de 5 zile lucratoare de la adoptarea acesteia, in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza solicitarile de declarare a situatiei de criza financiara in ordinea depunerii lor de catre ordonatorii principali de credite. Acestea comunica lunar Ministerului Finantelor Publice situatiile de deschidere sau de inchidere a crizelor financiare inregistrate.

In vederea solicitarii inregistrarii hotararii autoritatii deliberative, ordonatorul principal de credite depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:

- adresa de solicitare a inregistrarii hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara;

- hotararea autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara;

- sesizarea situatiei de criza financiara de catre persoanele prevazute la art. 74 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- situatia privind analiza declararii situatiei de criza financiara;

- lista creditorilor fata de care exista obligatii de plata mai mari de 90 de zile.

Atentie! Ordonatorii principali de credite raspund pentru corectitudinea si realitatea datelor inscrise in documentele prezentate.

La verificarea documentelor mentionate, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au in vedere urmatoarele:

- adresa de solicitare a inregistrarii hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara sa aiba aplicata semnatura ordonatorului principal de credite si stampila unitatii administrativ-teritoriale;

- totalul cheltuielilor bugetului general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale sa corespunda cu totalul cheltuielilor prevazute in ultimul buget general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale, depus la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- valoarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial, sa corespunda cu totalul platilor restante mai vechi de 90 de zile declarate in „Situatia platilor restante”. In situatia in care valoarea platilor restante mai vechi de 90 de zile este mai mare/mica decat cea raportata la finele lunii anterioare declararii situatiei de criza financiara, ordonatorii principali de credite depun o nota justificativa, prin care motiveaza diferenta, pe propria raspundere;

- valoarea platilor restante aferente drepturilor salariale corespunde cu valoarea platilor restante fata de salariati mai vechi de 90 de zile declarate in „Situatia platilor restante”. In cazul in care valoarea platilor restante mai vechi de 90 de zile este mai mare/mica decat cea raportata la finele lunii anterioare declararii situatiei de criza financiara, ordonatorii principali de credite depun o nota justificativa, prin care motiveaza diferenta, pe propria raspundere;

- valoarea obligatiilor de plata mai vechi de 90 de zile, sa fie egala cu valoarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, mai vechi de 90 de zile, cu exceptia celor aflate in litigiu comercial;

- documentatia sa fie transmisa in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara, intrucat nerespectarea termenului constituie contraventie.

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza hotararea autoritatii deliberative de declarare a situatiei de criza financiara in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

 
Incetarea situatiei de criza financiara

Autoritatea deliberativa declara, la cererea ordonatorului principal de credite si cu avizul consultativ al comitetului pentru situatii de criza financiara, incetarea situatiei de criza financiara, prin adoptarea unei hotarari, daca nu mai exista dificultati financiare, prin lipsa acuta de disponibilitati banesti, ce conduc la neachitarea obligatiilor de plata, lichide si exigibile, pe o perioada de timp de 180 de zile calendaristice si daca sunt indeplinite criteriile pentru declararea starii de insolventa, caz in care unitatea administrativ-teritoriala este supusa procedurii insolventei.

In situatia prevazuta mai sus, ordonatorul principal de credite notifica, in termen de 5 zile, directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

La solicitarea radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale ordonatorul principal de credite depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:

- adresa de solicitare a radierii inscrierii crizei financiare a unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale;

- hotararea autoritatii deliberative de declarare a incetarii situatiei de criza financiara;

- situatia privind analiza incetarii situatiei de criza financiara. Aceasta se completeaza de catre ordonatorul principal de credite cu informatiile inregistrate la data incetarii situatiei de criza financiara.

Pe baza documentelor depuse de ordonatorul principal de credite directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti inregistreaza hotararea autoritatii deliberative de incetare a situatiei de criza financiara in Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice radierea unitatii administrativ-teritoriale din Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale si comunica lunar, pana la data de 10 a lunii in curs pentru luna anterioara, Ministerului Finantelor Publice, Directiei generale de sinteza a politicilor bugetare, situatiile de declarare/incetare a crizei financiare.


Alte precizari

Prin actul normativ mentionat mai sus a fost aprobat modelul si continutul formularelor utilizate in aplicarea procedurii, respectiv:

- Situatia privind analiza declararii/incetarii situatiei de criza financiara;

- Lista creditorilor fata de care exista obligatii de plata mai mari de 90 de zile;

- Registrul local al situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale;

- Situatia de declarare/incetare a crizei financiare pe luna ................ .


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


01Aug.2017

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor

Mircea Carbuneanu 01 Aug. 2017
Regim fiscal, tichete cadou, Legea nr. 193 ANAF reaminteste contribuabililor platitori de salarii (societati comerciale, regii autonome, societati si companii nationale, institutii din sectorul bugetar, unitati cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza...
05Aug.2016

Impozitarea veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti

Codul fiscal la zi 05 Aug. 2016
Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania este un impozit final cu retinere la sursa. Se calculeaza, se retine, se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a...
28Mai.2014

Cum se realizeaza incadrarea intreprinderilor conform Legii 346 din 2004?

Aurelian Mihaiescu 28 Mai. 2014
Legea 346 din 2004, incadrarea intreprinderilor, cum se incadreaza intreprinderile In vederea incadrarii corecte a intreprinderilor in contextul Legii 346/2004, luam ca exemplu societatea X care are la bilantul anului 2013 un numar mediu de 8 angajati si un numar efectiv de 12 si o cifra de afaceri...
22Apr.2014

Codul insolventei va fi contestat la Curtea COnstitutionala

Vlad Arhip 22 Apr. 2014
Codul insolventei, insolventa 2014, codul insolventei 2014 Conform deciziei luate de liberali, se va depune o sesizare de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala in ce priveste Codul Insolventei, asa cum au declarat recent deputatii PNL Alina Gorghiu si Theodor Nicolescu. Mentionam...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2018

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton