Noile Contributii de asigurari sociale de sanatateContribuabili

Au calitatea de contribuabili in sistemul de asigurari sociale de sanatate, urmatoarele categorii de persoane:

- intreprinzatorii titulari ai unei II;

- persoanele cu statut de PFA ;

- persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

- persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) - venituri din drepturi de proprietate intelectuala; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil - microintreprindere - care nu genereaza o persoana juridica;

- care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) - constituite intre persoanele fizice rezidente cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate.

- persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a) - c) -  cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;

- persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) - valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare;

- persoanele care obtin venituri din: cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si castiguri din jocuri de noroc; operatiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78;

- persoanele care nu realizeaza nici un fel de venituri, in situatia in care nu realizeaza intr-un an fiscal categoriile de venituri prevazute mai sus; venituri din salarii si asimilate salariilor; venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, precum si venituri din pensii mai mici de 740 lei si nu se incadreaza in categoriile de persoane care beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei.

Exceptii

1. Nu se datoreaza CASS de catre persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri din: salarii si asimilate salariilor; venituri sub forma indemnizatiilor de somaj; venituri din pensii mai mici de 740 lei; sunt titularii unei II sau PFA; sunt membrii unei intreprinderi familiale; realizeaza venituri din profesii libere; realizeaza venituri din activitatii agricole - cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea; activitati agricole pentru care se retine la sursa impozitul de 2% din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent; activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil - microintreprindere -, care nu genereaza o persoana juridica; veniturile realizate de persoanele fizice atat in Romania, cat si in strainatate, din asociere cu persoane juridice romane.

2. Nu se datoreaza CASS pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si castiguri din jocuri de noroc; operatiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78 de catre persoanele care realizeaza venituri din: salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri din: activitati independente realizate sub forma de II, IF, PFA; profesii libere; activitati agricole; activitati independente cu retinere la sursa - venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil - microintreprindere -, care nu genereaza o persoana juridica; din asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice rezidente cu persoane juridice romane atat in Romania, cat si in strainatate.

Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

1. Pentru intreprinzatorii titulari ai unei II; membrii IF; persoanele cu statut de PFA; persoanele care realizeaza venituri din profesii libere; persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla; baza de calcul este diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului.

Daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara (700 lei).

2. Pentru persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole - cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea, baza de calcul este venitul net determinat fie la norma de venit fie in sistem real raportat la cele 12 luni ale anului.

In cazul persoanelor care realizeaza venituri din agricultura prevazute la art. 71 lit. a) - d), sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara lunar si nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunara de calcul a CASS reprezinta o treime din salariul de baza minim brut pe tara.

3. Pentru persoanele care realizeaza venituri din: drepturi de proprietate intelectuala; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil - microintreprindere - care nu genereaza o persoana juridica; asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoanele fizice rezidente cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate, baza de calcul este venitul brut stabilit prin contractul incheiat intre parti, diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila, venituri din asociere, dupa caz.

Daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, baza lunara de calcul a CASS nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara 700 lei.

4. Pentru persoanele care realizeaza:

- venituri din cedarea folosintei bunurilor, baza de calcul este: venitul net in cazul in care se aplica cotele forfetare; norma anuala de venit pentru inchirierile de camere in scop turistic, respectiv venitul net anual pentru cei care determina venitul in sistem real;

- venituri din investitii, baza de calcul este castigul net;

- venituri din premii si castiguri din jocuri de noroc, baza de calcul este venitul net determinat ca diferenta dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc si suma reprezentand venit neimpozabil;

- venituri din operatiunea de fiducie, baza de calcul este reglementata de prevederile art. 42 indice 1 din Codul Fiscal.

- venituri din alte surse, baza de calcul este venitul brut realizat.

La determinarea venitului/castigului anual, la baza de calcul al CASS nu se iau in considerare pierderile fiscale.

5. Pentru persoanele care nu realizeaza nici un venit, baza de calcul este salariul minim brut pe tara, lunar - 700 lei.

Cotele de contributii

Cota de contributie pentru asigurarile sociale de sanatate este de 5,5%.

Plati anticipate

Contribuabilii datoreaza plati anticipate pentru CASS in cazul in care obtin venituri din:

- activitati independente (II, IF, PFA); profesii libere; drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizia de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat, formular 220/declaratiei privind venitul realizat, formular 200, sau pe baza normelor de venit, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: 25 martie; 25 iunie; 25 septembrie; 25 decembrie;

- activitati agricole impuse de organul fiscal - cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea; care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizia de impunere, in doua rate egale, semestrial: 25 septembrie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv;

- activitati pentru care impozitul se determina prin retinere la sursa, prevazute la: art. 52 - drepturi de proprietate intelectuala; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/ conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, precum si a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil - microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica; art. 13 lit. e) - asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoanele fizice rezidente cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate; art. 71, lit. d) din Codul Fiscal - activitatile agricole pentru care se retine la sursa impozitul de 2% din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare; care se platesc de catre platitorii de venituri pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, respectiv a lunii urmatoare trimestrului in care s-a platit venitul, in functie de perioada fiscala aleasa de platitorul de venit.

Plati anuale

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si sunt titularii unei II sau PFA, membrii unei IF; realizeaza venituri din profesii libere; realizeaza venituri din activitatii agricole - cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor - si determina venitul in sistem real, datoreaza CASS anuala, pe baza informatiilor din formularul 200, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra venitului net, prin decizia de impunere anuala, pe baza careia se regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

La determinarea venitului anual baza de calcul pentru CASS nu se iau in calcul pierderile fiscale.

Plata CASS stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de Procedura Fiscala.

Contribuabilii care realizeaza venituri din: cedarea folosintei bunurilor; investitii; premii si castiguri din jocuri de noroc; operatiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78, datoreaza CASS anuala care se stabileste prin decizia de impunere anuala si se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Alte precizari privind contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

- Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se vor posta pe websiteul ANAF - www.anaf.ro.

- Incepand cu 1 iulie 2012, contributiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului Fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

- Conturile bugetare unde se vor vira contributiile sociale datorate de catre persoanele fizice, incepand cu 1 iulie 2012, se gasesc pe websiteul ANAF - www.anaf.ro.

- Au obligatia completarii si depunerii la organul fiscal competent (organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu) a declaratiei privind venitul asigurat, persoanele care se autorizeaza pentru activitatile respective dupa data de 1 iulie 2012.

- Pentru veniturile persoanelor fizice obtinute anterior datei de 1 iulie 2012, competenta in administrarea contributiilor sociale datorate precum si in solutionarea eventualelor contestatii impotriva actelor administrative prin care s-a facut stabilirea acestora, revine caselor de asigurari sociale. Ca urmare, persoanele fizice care au realizat venituri anterior datei de 1 iulie 2012 si pentru care aveau obligatia platii contributiilor sociale, dar nu le-au declarat, sunt obligate sa completeze si sa depuna declaratia de asigurare la casele teritoriale de asigurari.

- Contributiile sociale datorate de persoanele fizice si neachitate pana la data de 1 iulie 2012, vor fi urmarite si incasate de catre ANAF, care va prelua si procedurile de executare silita aflate in derulare.

- Neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor legale in vigoare.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


01Aug.2017

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor

Mircea Carbuneanu 01 Aug. 2017
Regim fiscal, tichete cadou, Legea nr. 193 ANAF reaminteste contribuabililor platitori de salarii (societati comerciale, regii autonome, societati si companii nationale, institutii din sectorul bugetar, unitati cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza...
05Aug.2016

Impozitarea veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti

Codul fiscal la zi 05 Aug. 2016
Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania este un impozit final cu retinere la sursa. Se calculeaza, se retine, se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a...
28Mai.2014

Cum se realizeaza incadrarea intreprinderilor conform Legii 346 din 2004?

Aurelian Mihaiescu 28 Mai. 2014
Legea 346 din 2004, incadrarea intreprinderilor, cum se incadreaza intreprinderile In vederea incadrarii corecte a intreprinderilor in contextul Legii 346/2004, luam ca exemplu societatea X care are la bilantul anului 2013 un numar mediu de 8 angajati si un numar efectiv de 12 si o cifra de afaceri...
22Apr.2014

Codul insolventei va fi contestat la Curtea COnstitutionala

Vlad Arhip 22 Apr. 2014
Codul insolventei, insolventa 2014, codul insolventei 2014 Conform deciziei luate de liberali, se va depune o sesizare de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala in ce priveste Codul Insolventei, asa cum au declarat recent deputatii PNL Alina Gorghiu si Theodor Nicolescu. Mentionam...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

1 comentarii
Alina 26-Iun-2012 12:12:40
Pe bune daca mai inteleg ceva din toate interpretarile pe care le-am citit in ultimele zile. Sunt expert contabil, tin evidente contabile, dar sunt si angajata ca economist la o alta unitate. Efectiv nu mai inteleg daca tb sa platesc sau nu sanatate pt facturile pe care le emit catre cei carora le tin conta.

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2017

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton