Lista modificarilor aduse de Sistemul simplificat de Contabilitate


Va prezentam Principalele modificari si completari aduse Legii contabilitatii nr. 82/1991 prin OUG nr. 37/2011, publicata in M.O. nr. 285 din 22 aprilie 2011

 • Sistemul simplificat de contabilitate este optional.
 • Pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat urmatoarele criterii:

  -cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si
  -totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Incadrarea in aceste criterii se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat
de BNR, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Nivelul acestor indicatori se poate modifica prin hotarare a Guvernului.

 • Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu. [art. 5 alin. (11) -(14) din Legea contabilitatii si Anexa la OMFP 2239/2011-M.O. nr. 522bis din 25 iulie 2011] in functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. [art. 4 alin. (2) din OMFP nr. 2239/2011]
 • Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, chiar daca au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceste reglementari, intocmesc situasii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit ai pierdere simplificate, in conditiile prevazute de Legea contabilitatii. [art.5 din OMFP 2239/2011]
 • Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate. [art. 6 din OMFP nr. 2239/2011]

Obs.:

Incepand cu 25 iulie 201, data intrarii in vigoare a OMFP nr. 2239/2011, in tot cuprinsul OMFP nr. 3.055/2009, sintagma "situatii financiare anuale simplificate" se inlocuieste cu sintagma "situatii financiare anuale prescurtate".

 • Persoanele care au utilizat optiunea pentru sistemul simplificat de contabilitate si care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii  aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin  OMFP nr. 3.055/2009, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depasite. [art. 8 din OMFP nr. 2239/2011]
 • Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei  al sumei de 35.000 euro, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009. [art. 3 alin. (2) din OMFP nr. 2239/2011]
 • Persoanele nou-infiintate pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazutede lege sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009. [art. 2 alin. (3) din OMFP nr. 2239/2011]
 • Persoanele care pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate pot organiza si conduce contabilitatea astfel:
  -in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare;
  -pe baza de contracte de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sau
  -pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice. [art. 10 alin. (3) si (31) din Legea contabilitatii]
 • Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii, persoanele care au utilizat optiunea pentru sistemul simplificat de contabilitate si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare, cu obligatia ca, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, astfel incat aceste raportari contabile sa fie intocmite cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile si sa fie semnate de persoanele prevazute de lege.

Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

a) persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;

b) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale in vigoare;

c) societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;

d) persoanele juridice a caror activitate este reglementatasi supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;

e) subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementata si supravegheata de institutiile prevazute la lit. d). [art. 2 alin.(1) din OMFP 2239/2011]

Alte modificari, completari importante ale Legii contabilitatii

 • Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii. [art. 22]
 • Persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata
  a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani si au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice. [art. 23 alin. (1) si (2)] in caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora, in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia. [art. 26 din Legea contabilitatii] Modificari ai completari aduse OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile prin OMFP nr. 2869/2010 publicat in M.O. nr. 882/ 2010, referitor la inregistratea in contabilitate a operasiunilor economico-financiare

REGULA:

inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare se efectueaza lunar.

EXCEPTIE:

Entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot inregistra in contabilitate operatiunile economico-financiare la alte perioade decat lunar, dar nu mai tarziu de data pentru care se intocmesc declaratiile privind impozitul pe profit, respectiv data situatiilor financiare anuale sau a raportarilor contabile stabilite potrivit legii. In acest caz, inregistrarea in contabilitate se efectueaza pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator in care sunt inscrise mai multe documente justificative al caror continut se refera la operatiuni de aceeasi natura si la aceeasi perioada, situatie in care documentele justificative se anexeaza la acesta.

In mod similar, inregistrarea in Registrul-jurnal si Cartea mare se efectueaza pentru aceeasi perioada.

Pentru determinarea plafonului de 35.000 euro se utilizeaza cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


01Aug.2017

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor

Mircea Carbuneanu 01 Aug. 2017
Regim fiscal, tichete cadou, Legea nr. 193 ANAF reaminteste contribuabililor platitori de salarii (societati comerciale, regii autonome, societati si companii nationale, institutii din sectorul bugetar, unitati cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza...
05Aug.2016

Impozitarea veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti

Codul fiscal la zi 05 Aug. 2016
Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania este un impozit final cu retinere la sursa. Se calculeaza, se retine, se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a...
28Mai.2014

Cum se realizeaza incadrarea intreprinderilor conform Legii 346 din 2004?

Aurelian Mihaiescu 28 Mai. 2014
Legea 346 din 2004, incadrarea intreprinderilor, cum se incadreaza intreprinderile In vederea incadrarii corecte a intreprinderilor in contextul Legii 346/2004, luam ca exemplu societatea X care are la bilantul anului 2013 un numar mediu de 8 angajati si un numar efectiv de 12 si o cifra de afaceri...
22Apr.2014

Codul insolventei va fi contestat la Curtea COnstitutionala

Vlad Arhip 22 Apr. 2014
Codul insolventei, insolventa 2014, codul insolventei 2014 Conform deciziei luate de liberali, se va depune o sesizare de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala in ce priveste Codul Insolventei, asa cum au declarat recent deputatii PNL Alina Gorghiu si Theodor Nicolescu. Mentionam...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2018

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton