7 titluri modificate in Codul fiscal! Iata noile prevederi!
Normele  de aplicare ale Codului fiscal au fost din nou modificate si completate prin  H.G. nr.  84 din  6 martie 2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 136 din 14 martie 2013. 

Va informam ca prin HG nr.84/2013 au fost afectate urmatoarele 7 titluri  din Codul fiscal:
 
1. Titlul II "Impozitul pe profit";
2. Titlul III "Impozitul pe venit";
3. Titlul IV^1 "Impozitul pe veniturile microintreprinderilor";
4. Titlul V "Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania";
5. Titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata";
6. Titlul VII "Accize si alte taxe speciale";
7. Titlul IX^2 "Contributii sociale obligatorii".

 
In ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, modificarile si completarile semnificative se refera la:
 

*** regulile privind data implementarii grupului  fiscal unic, dar si conditiile de anulare, din oficiu sau  la cerere, a tratamentului  unei persoane care are calitatea de  membru al unui grup fiscal, dar care  nu mai indeplineste criteriile de eligibilitate;
    
*** bunurile de mica valoare acordate gratuit in cadrul actiunilor de protocol care nu sunt considerate livrari de bunuri daca valoarea fiecarui cadou oferit este mai mica sau egala cu plafonul de 100 lei, exclusiv TVA. Pentru cadourile  care depasesc individual plafonul de 100 lei, exclusiv TVA, se colecteaza TVA la o baza de impozitare formata din  diferenta dintre valoarea cadoului, exclusiv TVA  si suma de 100 lei, exclusiv TVA. Suma TVA astfel colectata prin autofacturare se inregistreaza  in valoarea totala a cheltuielilor de protocol care reprezinta  baza de calcul la care se aplica cota de 2% pentru efectuarea ajustarilor fiscale privind impozitul pe profit. Astfel, trebuie retinut ca s-a modificat si  pct. 33 din normele de aplicare ale art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal de la Titlul II "Impozitul pe profit". Acest tratament fiscal este aplicabil din 1 ianuarie 2013.  
 
*** persoanele impozabile scoase din evidenta platitorilor de TVA conform prevederilor  art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal pe baza cererii de retragere,  dar care au emis facturi sau au incasat avansuri, pentru contravaloarea partiala a livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile, inainte de anularea codului de TVA efectueaza regularizari in situatia in care  faptul generator de taxa intervine dupa aceasta data. Regularizarea se efectueaza de catre furnizorul/prestatorul neinregistrat in scopuri de TVA pentru  aplicarea  regimul de impozitare in vigoare la data livrarii de bunuri/prestarii de servicii, prin emiterea unei facturi de regularizare, dupa cum urmeaza:   
- nu mentioneaza  codul de inregistrare in scopuri de TVA;
- inscrie cu semnul minus baza de impozitare si taxa colectata pentru partea facturata/incasata inainte de anularea codului de TVA;
- inscrie contravaloarea integrala a livrarii de bunuri/prestarii de servicii prin  aplicarea  regimul de scutire de la  art. 152 din Codul fiscal ;.
Factura  de regularizare se transmite beneficiarului care este  obligat  sa efectueze   ajustarea  taxei deduse conform  prevederilor art. 148 si 149 din Codul fiscal .   Furnizorul/prestatorul poate solicita restituirea taxei colectate astfel regularizate pe baza formularului "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea  adaugata" cod    307 reglementata prin  art. 156^3 alin. (9) din Codul fiscal.
 
*** efectueaza regularizari si persoanele impozabile scoase  din evidenta platitorilor de TVA conform prevederilor  art. 153 alin. (9) lit. g) din Codul fiscal
pe baza cererii de retragere pentru  facturile emise in calitate de platitori de TVA,  dar pentru care  evenimentele prevazute la art. 138 din Codul fiscal   intervin dupa data anularii  codului de TVA.  Suma TVA rezultata din ajustarea bazei de impozitare se poate solicita la restituire in baza formularului cod 307.
 
*** sistemul TVA la incasare:

- pentru stabilirea plafonului de 2.250.000 lei  se ia in considerare  baza de impozitare inscrisa pe randurile din decontul de taxa cod 300  cu privire la operatiuni taxabile,  scutite cu drept de deducere si neimpozabile;  
- regularizarile  aferente operatiunilor mentionate;
- nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare livrarile de bunuri/prestarile de servicii a caror contravaloare este incasata partial sau total cu numerar de catre persoana eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la alte categorii de beneficiari decat cele prevazute la art. 134^2 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal ;   
- sunt considerate incasate in numerar numai sumele  incasate  pana in ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;
- pentru sumele incasate in numerar dupa data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul aplica sistemul TVA la incasare si inscrie pe factura mentiunea "TVA la incasare"
 
*** valoarea de piata  a bunurilor livrate/serviciilor prestate. Aceasta valoare  se determina prin metodele prevazute la art. 11 alin. (2) din Codul fiscal , respectiv:

- metoda compararii preturilor;
- metoda cost-plus;
- metoda pretului de revanzare;
- orice alta metoda recunoscuta in liniile directoare privind preturile de transfer emise de O.C.D.E.
 
*** operatiuni scutite fara drept de deducere  a TVA:  nu sunt operatiuni scutite fara drept de deducere conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. a)  urmatoarele servicii   care nu au ca scop principal ingrijirea medicala, respectiv protejarea, mentinerea sau refacerea sanatatii, adica:
- serviciile care au ca unic scop intinerirea sau infrumusetarea;
- serviciile constand in:  
- eliberarea de certificate cu privire la starea de sanatate a unei persoane necesare pentru primirea  dreptului la o pensie si elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind stabilirea raspunderii in cazurile de vatamare corporala precum  si examinarile medicale efectuate in acest scop;
- elaborarea unor rapoarte de expertiza medicala privind respectarea normelor de medicina muncii, in vederea solutionarii unor litigii, precum si efectuarea de examinari medicale in acest scop;
- pregatirea unor rapoarte medicale bazate pe fise medicale, fara
efectuarea de examinari medicale;
 
*** dreptul de deducere. Acest drept nu se ajusteaza pentru:

- imobilizarile in curs de executie care nu se mai finalizeaza, in baza unei decizii de abandonare a executarii lucrarilor de investitii,  scoase din evidenta pe seama conturilor de cheltuieli. Acest drept se pastreaza  indiferent daca imobilizarile sunt sau nu sunt  valorificate prin livrarea  ori dupa casare, daca din circumstante care nu depind de vointa sa, persoana impozabila nu utilizeaza niciodata aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economica (Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-37/95 Statul Belgian impotriva Ghent Coal Terminal NV.);
- achizitii de bunuri/servicii care nu sunt utilizate pentru activitatea economica a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de vointa sa ( Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-110/94 Intercommunale voor zeewaterontzilting (INZO) impotriva Statului Belgian) ;

- achizitia unei suprafate de teren pe care sunt  edificate constructii care urmeaza a fi demolate. Dreptul de deducere se pastreaza  numai in situatia in care  face dovada intentiei, confirmata cu elemente obiective, ca suprafata de teren pe care erau edificate constructiile continua sa fie utilizata in scopul operatiunilor sale taxabile,  de exemplu edificarea altor constructii destinate unor operatiuni taxabile (Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-257/11 Gran Via Moinesti);
 
*** dreptul de deducere se exercita si pe baza de bonuri fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate, dar numai  in  situatia in care furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului.  
 
*** ajustarea sumei TVA deduse:
- se efectueaza pentru bunurile lipsa in gestiune, imputate sau neimputate, inclusiv pentru  bunurile furate. Valoarea bunurilor lipsa din gestiune  imputate nu reprezinta  operatiune din  sfera de aplicare a TVA;
- nu se efectueaza de catre locator in cazul contractelor de leasing financiar pentru bunurile mobile corporale si  bunurile de capital, reziliate, fara restituirea bunurilor in situatia in care  face dovada ca a initiat si a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului. Ajustarea nu se efectueaza chiar daca bunul nu este recuperat la  finalizarea  demersurilor efectuate.  
 
*** stocarea facturilor: facturile emise/primite pe suport hartie sau in format electronic  pot fi stocate, indiferent de forma originala in care au fost trimise ori puse la dispozitie, cu conditia sa asigure autenticitatea originii, integritatea continutului si lizibilitatea acestora, de la momentul emiterii/primirii pana la sfarsitul perioadei de stocare.
 
Trebuie retinut faptul ca modificarea si completarea normelor de aplicare a Codului fiscal in ceea ce priveste TVA au fost generate de:

*** modificarile si completarile titlului VI din Codul fiscal efectuate  prin Legea nr. 208/2012,  O.G.  nr. 15/2012 si O.G. nr.  8 din 23 ianuarie 2013;
*** necesitatea armonizarii legislatiei nationale cu prevederile:
- hotararii Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cazul C- 257/11 Gran Via Moinesti pronuntata in data de  29 noiembrie 2012 avand  ca obiect  hotararea  Curtii de  Apel Bucuresti – Romania in cazul S.C. Gran Via Moinesti S.R.L. impotriva Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) și Administratiei Finantelor Publice Bucuresti Sector 1. Cazul are ca obiect:  "Drept de deducere - Regularizarea deducerilor - Achizitionarea unei suprafete de teren și a constructiilor edificate pe aceasta din urma, in vederea demolarii acestor constructii și a realizarii unui proiect imobiliar pe suprafata de teren respectiva";
- Regulamentul  nr. 282/2011 din 15 martie 2011 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata (reformare) Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


01Aug.2017

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariatilor

Mircea Carbuneanu 01 Aug. 2017
Regim fiscal, tichete cadou, Legea nr. 193 ANAF reaminteste contribuabililor platitori de salarii (societati comerciale, regii autonome, societati si companii nationale, institutii din sectorul bugetar, unitati cooperatiste, celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care incadreaza...
05Aug.2016

Impozitarea veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti

Codul fiscal la zi 05 Aug. 2016
Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania este un impozit final cu retinere la sursa. Se calculeaza, se retine, se declara si se plateste la bugetul de stat de catre platitorii de venituri, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a...
28Mai.2014

Cum se realizeaza incadrarea intreprinderilor conform Legii 346 din 2004?

Aurelian Mihaiescu 28 Mai. 2014
Legea 346 din 2004, incadrarea intreprinderilor, cum se incadreaza intreprinderile In vederea incadrarii corecte a intreprinderilor in contextul Legii 346/2004, luam ca exemplu societatea X care are la bilantul anului 2013 un numar mediu de 8 angajati si un numar efectiv de 12 si o cifra de afaceri...
22Apr.2014

Codul insolventei va fi contestat la Curtea COnstitutionala

Vlad Arhip 22 Apr. 2014
Codul insolventei, insolventa 2014, codul insolventei 2014 Conform deciziei luate de liberali, se va depune o sesizare de neconstitutionalitate la Curtea Constitutionala in ce priveste Codul Insolventei, asa cum au declarat recent deputatii PNL Alina Gorghiu si Theodor Nicolescu. Mentionam...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2017

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2017 - 24 de modificari aduse de OUG 84"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton