MFP da cateva Exemple privind Raportul Contabil de la 30 iunie


Ministerul de Finante a publicat recent in Revista de Finante Publice si Contabilitate 2 exemple referitor la depunerea raportarilor contabile la 30 iunie. Cititi mai jos detaliile oferite de MFP.

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/19912 intocmesc si depun raportari contabile la 30 iunie 2011 persoanele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice mentionate in lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

In acest sens, a fost elaborat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.234/29.06.2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.

Potrivit prevederilor acestui ordin intocmesc si depun raportari contabile la 30 iunie 2011 persoanele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.3.055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare

Sunt exceptate de la intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2011 urmatoarele categorii de entitati:

- persoanele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, enumerate mai sus si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mica decat echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro

- operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011;

- operatorii economici care in tot semestrul I al anului 2011 s-au aflat in inactivitate temporara;

- persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Incadrarea in criteriul de 35.000 euro cifra de afaceri se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Exemplu:

Cazul I. Societatea comerciala Constructii SRL a inregistrat in situatiile financiare incheiate la 31.12.2010 o cifra de afaceri neta in suma de 130.000 lei.

Cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru incheierea exercitiului financiar 2010 este de 4,2848 lei/euro.

Cifra de afaceri neta exprimata in euro la 31.12.2010 este 130.000/4,2848 = 30.339,8 euro.

 
Avand in vedere ca cifra de afaceri nu depaseste valoarea de 35.000 euro, societatea Constructii SRL nu va depune raportari contabile la 30 iunie 2011.

Cazul II. Societatea comerciala Constructii SRL a inregistrat in situatiile financiare incheiate la 31.12.2010 o cifra de afaceri neta in suma de 250.000 lei.

Cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru incheierea exercitiului financiar 2010 este de 4,2848 lei/euro.

Cifra de afaceri neta exprimata in euro la 31.12.2010 este 250.000/4,2848 = 58.345,8 euro.

Avand in vedere ca cifra de afaceri depaseste valoarea de 35.000 euro, societatea Constructii SRL va depune raportari contabile la 30 iunie 2011.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 care trebuie intocmite si depuse de entitati la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice cuprind urmatoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
b) Contul de profit si pierdere;
c) Date informative.

Formularul ”Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” prezinta, in forma sintetica, elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv dupa natura si exigibilitate.

”Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” se intocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2011, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, incheiata dupa inregistrarea tuturor documentelor in care au fost consemnate operatiunile financiarcontabile aferente perioadei de raportare.

Formularul ”Contul de profit si pierdere” cuprinde cifra de afaceri neta, veniturile realizate si cheltuielile efectuate, precum si rezultatele financiare obtinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri si cheltuieli cuprinse in balanta de verificare la 30 iunie 2011.

Datele care se raporteaza in formularul ”Contul de profit si pierdere” sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, intocmesc si depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2010 si subunitatile inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales, in conditiile legii, care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, enumerate mai sus si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, verifica incadrarea in criteriul de 35.000 euro cifra de afaceri pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

Exemplu:

Cazul I. Societatea comerciala Corint SA a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, respectiv 1 octombrie N – 30 septembrie N+1. Societatea a inregistrat in situatiile financiare incheiate la 30.09.2010 o cifra de afaceri neta in suma de 145.000 lei.

Cursul valutar comunicat de BNR pentru data de 30.09.2010 este de 4,2674 lei/euro.

Cifra de afaceri neta exprimata in euro la 30.09.2011 este 145.000/4,2674 = 33.978,5 euro.

Avand in vedere ca cifra de afaceri nu depaseste valoarea de 35.000 euro, societatea Corint SA nu va depune raportari contabile la 30 iunie 2011.

Cazul II. Societatea comerciala Corint SA a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, respectiv 1 octombrie N – 30 septembrie N+1. Societatea a inregistrat in situatiile financiare incheiate la 30.09.2010 o cifra de afaceri neta in suma de 375.000 lei.

Cursul valutar comunicat de BNR pentru data de 30.09.2010 este de 4,2674 lei/euro. Cifra de afaceri neta exprimata in euro la 30.09.2011 este 375.000/4,2674 = 87.875,5 euro.

Avand in vedere ca cifra de afaceri depaseste valoarea de 35.000 euro, societatea Corint SA va depune raportari contabile la 30 iunie 2011.

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 intocmite si depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic cuprind urmatoarele formulare:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
b) Contul de profit si pierdere;
c) Date informative.

Aceste entitati completeaza formularul ”Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii” cu informatiile corespunzatoare datelor de la 01 ianuarie 2011 si 30 iunie 2011.

De asemenea, formularul ”Contul de profit si pierdere” se va completa cu informatiile corespunzatoare perioadelor 01 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010, respectiv 01 ianuarie 2011 – 30 iunie 2011.

Toate entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si au obligatia sa intocmeasca raportari contabile la 30 iunie 2011 trebuie sa le depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana cel mai tarziu la data de 16 august 2011.

Institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la 30 iunie 2011 in formatul si in termenele prevazute de reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Bibliografie:

1. Legea contabilitatii nr. 82/24.12.1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.234/29.06.2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici
3. Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Ghid practic cuprinzand unele aspecte privind aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice


Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi

Articole similare


16Feb.2018

Termen depunere declaratii fiscale martie 2018

Cristian Spanu 16 Feb. 2018
Cititi in randurile de mai jos care sunt declaratiile fiscale pe care aveti obligatia sa le depuneti la ANAF (Agentia Nationala de Administrare Fiscala) in luna martie 2018 la termenele prezentate.   Iata care este termenul de depunere a declaratiilor fiscale pe luna martie...
07Feb.2018

Declaratia 010 pentru 2018: termen de depunere si instructiuni de completare

Aurelian Mihaiescu 07 Feb. 2018
Ca urmare a modificarilor aduse in 2017 Codului fiscal, societatile care trec de la plata impozitului pe profit la impozitul pe venitul microintreprinderii trebuie sa depuna declaratia 010. Formularul nou a fost aprobat prin Ordinul 3725 / 2017, care inlocuieste vechiul ordin 3698 / 2015. Ca urmare...
04Dec.2017

ANAF supune aprobarii formularele 600 si 610

Paula Petrache 04 Dec. 2017
Agentia Nationala de Administrare Fiscala supune dezbaterii publice un proiect de act normativ prin care propune urmatoarele: a) aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea...
31Iul.2017

Aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop...

Paula Petrache 31 Iul. 2017
Conform art. 1 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (legea contabilitatii), asociatiile si celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara. Potrivit...

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii
Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

Abonare newsletter

Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate

Noul Cod Fiscal a adus numeroase modificari!

Descarca GRATUIT Raportul Special

"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit


Codul Fiscal 2018

DESCARCA GRATUIT Raportul Special
"Codul Fiscal 2018 - 11 modificari majore analizate si explicate"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit
Da, vreau sa primesc informatii despre produsele si serviciile oferite de Rentrop & Straton