« Cotele de contributii de asigu... Noile reguli si obligatii fisc... »

Tags: declaratia S 1001, codul de procedura fiscala, OG 92/2003, OMFP 2443/2011


Potrivit prevederilor OMFP 2443/2011 privind reglementarea procedurii de raportare a indicatorilor economico-financiari de catre operatorii economici reclasificati in sectorul administratiei publice si de raportare a unor indicatori economico-financiari prevazuti in bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici specificati mai sus au obligatia raportarii lunare si trimestriale la Ministerul Finantelor Publice a indicatorilor economico-financiari prevazuti in anexele nr. 1 - 7, care fac parte integranta din acest ordin, in termen de 25 de zile calendaristice de la data incheierii perioadei de raportare, astfel:
    a) operatorii economici prevazuti in lista D mentionata la art. 2 alin. (4) vor raporta lunar datele prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 5;
    b) operatorii economici prevazuti in lista D mentionata la art. 2 alin. (4) vor raporta trimestrial datele prevazute in anexa nr. 4;
    c) operatorii economici prevazuti in lista C mentionata la art. 2 alin. (4) vor raporta lunar datele prevazute in anexele nr. 6 si 7;
    d) operatorii economici prevazuti in listele A si B mentionate la art. 2 alin. (4) vor raporta trimestrial date preliminare conform anexelor nr. 6 si 7.

Potrivit art. 2, alin. 2) din OMFP 2443/2011,cu modificarile ulterioare,  pentru datele anuale, anexele nr. 1 - 5 se vor transmite astfel:
    a) pana la 25 ianuarie anul urmator date preliminare;
    b) pana la 5 martie anul urmator date revizuite conform ultimelor informatii privind datele contabile pentru anul precedent;
    c) pana la 25 mai anul urmator date finale pe baza situatiilor financiare anuale intocmite potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Datele revizuite transmise conform prevederilor alin. (2) lit. b) se vor confrunta cu cele din situatiile financiare anuale. In situatia unor abateri semnificative intre raportarile revizuite si cele finale se vor transmite, in termen de 5 zile de la incheierea raportarilor finale, explicatii privind cauzele acestor abateri.

Prima raportare se va efectua la data de 25 octombrie 2011 pentru perioada de raportare 1 ianuarie - 30 septembrie 2011.

Ministerul Finantelor Publice poate modifica structura formularelor prevazute inanexele nr. 1 - 7 in cazul in care modificarile legislative si cerintele de date impun acest lucru.

Operatorii economici prevazuti in listele A si B care raporteaza date prevazute inanexele nr. 6 si 7 au obligatia transmiterii datelor definitive, astfel:
    a) pana la 25 mai a anului curent, pentru exercitiul financiar al anului precedent;
    b) pana la 25 august a anului curent, pentru semestrul I al anului curent.

Precizam ca prevederile legale de completare a formularului, listele operatorilor care depun aceste formulare, ghidul de depunere a raportarii si structura formularului S1001 se gasesc pe site-ul ANAF - declaratii electronice - descarcare declaratii - formular S1001.

Conform prevederilor art. 2, alin. 1 din OMFP 2443/2011,cu modificarile ulterioare, Raportarea indicatorilor economico-financiari se va face prin completarea formularului inteligent de declaratie S1001, descarcat de pe site-ul internet al Ministerului Finantelor Publice.

Transmiterea formularului S1001 completat se va face utilizand serviciile portalului e-guvernare. Declaratia se semneaza electronic cu semnatura digitala utilizata de operatorul economic la depunerea declaratiilor fiscale.

Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice se publica spre consultare ghidul de completare si transmitere a formularului S1001.

Listele operatorilor economici care raporteaza formularul S1001 se publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, astfel:
    - lista A: lista operatorilor economici care functioneaza la nivelul administratiei publice centrale;
    - lista B: lista operatorilor economici care functioneaza la nivelul administratiei publice locale;
    - lista C: lista operatorilor economici monitorizati lunar conform Acordului incheiat cu Fondul Monetar International;
    - lista D: lista operatorilor economici reclasificati in sectorul administratiei publice.

Explicatiile privind abaterile semnificative rezultate in urma aplicarii prezentului ordin vor fi trimise in format electronic la urmatoarele adrese de e-mail:
    a) pentru operatorii economici cuprinsi in lista A, la adresa de e-mail S1001.listaA@mfinante.gov.ro;
    b) pentru operatorii economici cuprinsi in lista B, la adresa de e-mail S1001.listaB@mfinante.gov.ro;
    c) pentru operatorii economici cuprinsi in lista C, la adresa de e-mail S1001.listaC@mfinante.gov.ro;
    d) pentru operatorii economici cuprinsi in lista D, la adresa de e-mail S1001.listaD@mfinante.gov.ro.

Operatorii economici din subordinea autoritatilor publice centrale, precum si filialele acestora prezinta situatiile financiare anuale la Ministerul Finantelor Publice, in vederea avizarii acestora din punctul de vedere al incadrarii in nivelul veniturilor si cheltuielilor cuprinse in bugetele de venituri si cheltuieli, conform prevederilor art. 15 alin. (4) din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea 275/2008 , cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul legal de depunere a acestora la organul fiscal in raza caruia sunt arondati.

Atentie! Operatorii economici care se regasesc in mai multe liste vor raporta datele de fiecare data, la termenele mentionate mai sus, corespunzator anexelor respective.

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare. Astfel, conform prevederilor art. 219 , alin. 1, lit. a) din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile ulterioare, neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume, precum si orice informatii in legatura cu impozitele, taxele, contributiile, bunurile si veniturile impozabile, daca legea prevede declararea acestora, constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor art.  219 , alin. 2, lit. d) din OG 92/2003 , cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.


Articole pe aceeasi tema

» Cartea Verde a Fiscalitatii 2016: Solutii pentru problemele controversate de taxe si impozite
» Se cere suspendarea taxei pe stalp
» Extinderea bazei de calcul a contributiilor sociale obligatorii la toate veniturile PFA
» Firmele vor primi notificari prin posta din partea ANAF privind esalonarea datoriilor
» Declaratia 120, ultima versiune

Comentariul dumneavoastra
Numele dvs:
Adresa email:
Intrebare de securitate
Mesaj
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul BlogContabil.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
 RSS 2.0 - Blogcontabil.ro Flux RSS | Ajutor

Contabil de la 9 la 5 | Ganduri de duminica | Cu doamnele de brat | Molotov economic | Aveti cuvantul | Zona de marketing | Taxe si Impozite Explicate | Codul Fiscal la zi | TVA | Monografii | Agenda fiscala | Jurnalul Domnisoarei Contabil | Barfe din Minister | Informatii Seminarii