« Capcanele tratatului fiscal eu... Reglementari privind rezidenta... »

Tags: contract de arenda, codul fiscal


Intrebare: In cazul contractelor de arenda pe o perioada de 1 an zile, o persoana juridica a transmis Notificarea privind optiunea de taxare a operatiunilor prevazute la art.141 alin. (2) lit. (f) din Codul fiscal (operatiunea de arendare este scutita de TVA) in care au fost mentionate suprafetele pe fiecare tarla, parcela aferente acestui contract. Daca in anul urmator se incheie un alt contract de arenda pe aceleasi suprafete (tarla, parcela), mai este necesara depunerea a inca unei Notificari privind optiunea de taxare a acestor operatiuni?

Raspuns: Conform art 141 alin (2) lit e din Legea 571/2003 privind Codul fiscal :
“Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:
e) arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile, cu urmatoarele exceptii:
1. operatiunile de cazare care sunt efectuate in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. inchirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;
3. inchirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv in bunuri imobile;
4. inchirierea seifurilor’’.

Potrivit art 141 alin (3) din Codul fiscal :
“Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f), in conditiile stabilite prin norme’’.

“(1) In sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal si fara sa contravina prevederilor art. 161 din Codul fiscal , orice persoana impozabila stabilita in Romania poate opta pentru taxarea oricareia dintre operatiunile scutite de taxa prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal , in ceea ce priveste un bun imobil sau o parte a acestuia.
  (2) In aplicarea alin. (1), un bun imobil reprezinta o constructie care are intelesul prevazut la art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 2 din Codul fiscal si orice teren.
  (3) Optiunea prevazuta la alin. (1) se va notifica organelor fiscale competente pe formularul prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice si se va exercita de la data inscrisa in notificare. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului. Depunerea cu intarziere a notificarii nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare si nici dreptul de deducere exercitat de beneficiar in conditiile art. 145 - 147^1 din Codul fiscal . Dreptul de deducere la beneficiar ia nastere si poate fi exercitat la data la care intervine exigibilitatea taxei, si nu la data primirii copiei de pe notificarea transmisa de vanzator. In situatia in care optiunea se exercita numai pentru o parte din bunul imobil, aceasta parte din bunul imobil care se intentioneaza a fi utilizata pentru operatiuni taxabile se va comunica in notificarea transmisa organului fiscal.
  (4) Persoana impozabila stabilita in Romania, neinregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal , va solicita inregistrarea, daca opteaza pentru taxare, si va depune si notificarea prevazuta in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Optiunea de inregistrare in scopuri de taxa nu tine loc de optiune de taxare a operatiunilor prevazute la alin. (1).
  (5) Persoana impozabila care a optat pentru regimul de taxare in conditiile alin. (1) poate aplica regimul de scutire de taxa prevazut la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal de la data inscrisa in notificarea prevazuta la alin. (7).
  (6) Persoanele impozabile care au depus notificari pentru taxarea operatiunilor de inchiriere, concesionare sau arendare de bunuri imobile, inainte de data aderarii, nu mai au obligatia sa aplice acest regim de taxare pe o perioada de 5 ani de la data inscrisa in notificare, daca depun notificarea pentru renuntarea la regimul de taxare prevazuta la alin. (7), si nu este necesara modificarea notificarii in sensul mentionarii suprafetei bunului imobil, in loc de procent din bunul imobil, conform mentiunilor din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
  (7) Persoana impozabila va notifica organele fiscale competente cu privire la anularea optiunii, prin formularul prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. Aplicarea scutirii de taxa este permisa de la data inscrisa in notificare.
  (8) In cazul in care optiunea prevazuta la alin. (1) se exercita de catre o persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente imobilului sau partii din imobil care face obiectul optiunii, persoana impozabila va efectua o ajustare in favoarea sa in conditiile prevazute la art. 149 din Codul fiscal , daca bunul se afla in cadrul perioadei de ajustare.
  (9) Orice persoana impozabila care aplica regimul de scutire prevazut de art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal si care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente bunului imobil sau partii din bunul imobil va efectua ajustarea taxei deduse conform art. 149 din Codul fiscal , daca bunul se afla in cadrul perioadei de ajustare.
  (10) Prin exceptie de la prevederile alin. (8) si (9), pentru operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal cu bunuri imobile sau parti ale acestora, construite, achizitionate, transformate sau modernizate, inainte de data aderarii se aplica prevederile tranzitorii ale art. 161 din Codul fiscal referitoare la ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adaugata.
  (11) In cazul notificarilor prevazute la alin. (3) si (7) depuse dupa data de 1 ianuarie 2010 inclusiv, pentru operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal , care au fost efectuate in anii precedenti sau au inceput in anii precedenti si sunt inca in derulare dupa data de 1 ianuarie 2010, se aplica prevederile legale in vigoare la momentul depunerii notificarii.
  (12) Organele de inspectie fiscala vor permite, in timpul desfasurarii controlului, depunerea de notificari pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal , daca persoana impozabila a aplicat regimul de taxare, dar nu a depus notificare, indiferent daca inspectia fiscala are loc la persoana impozabila care a realizat operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal sau la beneficiarul acestor operatiuni. Aceleasi prevederi se aplica corespunzator si pentru notificarea prevazuta la alin. (7).’’ (pct 38 din Normele metodologice de aplicare a art 141 alin 3 din Codul fiscal , aprobate prin HG 44/2004 ).

Avand in vedere aceaste prevederi legale, rezulta urmatoarele:
 1. Optiunea privind taxarea operatiunii de arendare se refera la bunul imobil (terenul respectiv) sau la o parte din bunul imobil, indiferent de contractele de arendare a terenului .
 2. In notificarea privind optiunea de taxare a operatiunilor de arendare, prevazuta in anexa 1 la normele metodologice de aplicare a art. 141 alin. (3) din Codul fiscal , trebuie completate informatii referitoare la bunurile imobile pentru care se aplica optiunea (adresa completa a bunului imobil), deci nu informatii referitoare la contractele de arendare.
3. Optiunea de taxare se va notifica organelor fiscale competente si se va exercita de la data inscrisa in notificare
4. O copie de pe notificare va fi transmisa clientului, daca acesta este diferit de clientul din primul contract de arendare.
4. Firma dumneavoastra poate aplica regimul de scutire de taxa prevazut la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal de la data inscrisa in notificarea cu privire la anularea optiunii (anexa 2 la normele metodologice de aplicare a art. 141 alin. (3) din Codul fiscal ).

Concluzie: In cazul in care se incheie un nou contract de arendare pe aceeasi suprafata de teren, opinia mea este ca nu mai trebuie completata si transmisa organului fiscal o noua notificare privind optiunea de taxare a operatiunii, ffind valabila notificarea initiala intrucat se refera la acelasi bun imobil si la aceasi suprafata.
In cazul in care clientul este diferit de cel din vechiul contract, o copie de pe notificare va fi transmisa si noului client.


Articole pe aceeasi tema

» Marea Carte Verde a Monografiilor Contabile 2016: 87 de monografii contabile
» Regimul cadourilor pentru salariatii care se pensioneaza sau care pleaca din firma
» Formulare noi pentru aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri
» Noul Cod Fiscal 2016: Perioada fiscala in contextul deducerilor de TVA
» Ce declaratii fiscale au termen limita in luna mai 2016?

Comentariul dumneavoastra
Numele dvs:
Adresa email:
Intrebare de securitate
Mesaj
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul BlogContabil.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
 RSS 2.0 - Blogcontabil.ro Flux RSS | Ajutor

Contabil de la 9 la 5 | Ganduri de duminica | Cu doamnele de brat | Molotov economic | Aveti cuvantul | Zona de marketing | Taxe si Impozite Explicate | Codul Fiscal la zi | TVA | Monografii | Agenda fiscala | Jurnalul Domnisoarei Contabil | Barfe din Minister | Informatii Seminarii