« Taxele locale neindexate ar pu... Reglementari privind facturile... »

Tags: Regimul pierderilor fiscale, operatiuni de fuziune, divizare

Incepand cu 1 octombrie 2012, pierderile fiscale inregistrate de contribuabilii care isi inceteaza existenta ca urmare a unei operatiuni de fuziune, divizare sau desprindere a unei parti din patrimoniu se pot recupera de catre contribuabilii nou-infiintati ori de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite sau divizate.

Recuperarea pierderilor se face proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, asa cum este stipulat in proiectul de fuziune/divizare.

Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care nu isi inceteaza existenta ca efect al unei operatiuni de desprindere a unei parti din patrimoniul acestora, transferat ca intreg, se recupereaza de acesti contribuabili si de cei care preiau partial patrimoniul societatii cedente, dupa caz, proportional cu activele si pasivele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele mentinute de persoana juridica cedenta.

Pierderile fiscale anuale din anii precedenti anului in care au loc operatiunile de fuziune, divizare sau desprindere a unei parti din patrimoniu, nerecuperate de contribuabilul cedent si transmise contribuabilului beneficiar se recupereaza la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza datei la care aceste operatiuni produc efecte. Aceste pierderi se pot recupera numai pe perioada de recuperare ramasa din perioada initiala de 5 respectiv 7 ani, in ordinea in care au fost inregistrate de catre contribuabilul cedent.

Pierederea fiscala inregistrata de contribuabilul cedent in perioada din anul curent cuprinsa intre 1 ianuarie si data la care operatiunea respectiva produce efecte, transmise contribuabilului beneficiar se recupereaza la fiecare termen de plata a impozitului pe profit care urmeaza datei la care operatiunea de fuziune, divizare sau desprindere a unei parti din patrimoniu produce efecte Aceasta pierdere este luata in calcul de contribuabilul beneficiar, la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din anul respectiv, inaintea recuperarii pierderilor fiscale din anii precedenti.

Pentru recuperarea pierderii fiscale transferate sau mentinute se efectueaza urmatoarele operatiuni:

a) Contribuabilul cedent:

- calculeaza pierderea fiscala pe perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si data la care operatiunea de desprindere a unei parti din patrimoniu produce efecte, pentru stabilirea partii de pierdere transmise contribuabilului beneficiar;

- evidentiaza separat partea de pierdere fiscala din anul curent si partea de pierdere din anii precedenti transferata/mentiunta, in registrul de evidenta fiscala;

- transmite contribuabilului beneficiar un inscris care sa cuprinda informatii referitoare la pierderile fiscale anuale transferate contribuabilului beneficiar, inregistrate in declaratiile de impozit pe profit, inclusiv cea din anul in care are loc operatiunea de reorganizare, detaliate pe fiecare an fiscal in parte;

b) Contribuabilul beneficiar inregistreaza in registrul de evidenta fiscala, pierderile fiscale preluate pe baza inscrisului transmis de contribuabilul cedent, in care este evidentiata distinct si perioada de recuperare pentru fiecare pierdere fiscala transferata.

In cazul operatiunilor de fuziune, divizare, divizare partiala, transferurilor de active si schimburilor de actiuni in care sunt implicate societati din doua sau mai multe state membre, iar societatea beneficiara are un sediu permanent situat in Romania, in situatia in care societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala, aceasta se poate recupera de catre sediul permanent al societatii beneficiare situat in Romania.

In cazul transferului sediului social al unei societati europene din Romania in alt stat membru, daca societatea cedenta inregistreaza pierdere fiscala, pierderea inregistrata se va recupera de catre sediul permanent al societatii europene ori al societatii cooperative europene situat in Romania.

*

Baza legala: Ordonanta Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 621/29.08.2012; Hotararea Guvernului nr. 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 753/8.11.2012.


Articole pe aceeasi tema

» Cum se realizeaza incadrarea intreprinderilor conform Legii 346 din 2004?
» Codul insolventei va fi contestat la Curtea COnstitutionala
» Obligatiile si drepturile unei microintreprinderi in 2014
» OMFP 3055 din 2009 - Reglementari contabile valabile de la 1 ianuarie 2014
» Solutia pentru reducerea reala a fiscalitatii la salariati
Comentarii articol
Postat de: Uqc46MlYl @ 2014-10-14 07:22:18
None

Postat de: Vbg1Q7FIz @ 2014-10-14 01:01:42
you people may not bevilee at all but i can and will tell you that between heaven and earth are things beyond the reach of ordinary man and women.you people do not know what knowledge is and you would not gain any knowledge if its not by some devine revelation.is this the book of the devil maybe but it sure as hell is not for ordinary folks like you people to read, you could not handle it any one of you, before you open the book of the devil you better make sure your in a right pad with GOD Jehova.

Postat de: xhQA81Gb @ 2014-10-12 08:52:18
Doar Isus, dacÄ vine premier, mai saocte Rome2nia din crizÄ.Ca sÄ evite falimentul Åi haosul, un guvern ar trebui sÄ facÄ 3 miracole:1.Minim 80 de miliarde de euro. Ate2t eei trebuie Rome2niei ca sa poatÄ plÄti in acelaÈi timp salariile Åi pensiile 28 de miliarde, datoria externÄ din 2011 12 miliarde, Åi sÄ relanseze economia. PÄi de unde?! Era mai uÈor sÄ eenmulÈeÈti pe2inile Åi peÈtii.2.SÄ nu fure nici 1 euro timp de circa 10 ani, ce2t va dura reconstrucÈia Rome2niei. FiindcÄ vorbim de Isus, sÄ zicem ca partea asta e rezolvatÄ.3.SÄ-i punÄ pe rome2ni la treabÄ. Ästa e un miracol Åi mai greu dece2t sa faci rost de bani. 6 milioane de rome2ni sunt pensionari aproape jumÄtate au pensii anticipate, obÈinute prin frauda. cencÄ 2.5 milioane ard gazul in companii de stat falimentare + servicii secrete + ministere, agenÈii, primÄrii. 2 milioane sunt asistaÈi social marea majoritate cu certificate medicale false. 1 milion sunt studenÈi care trag ce2t pot de mastere, ca sÄ mai stea pe banii pÄrinÈilor. Deci din circa 12 milioane de oameni, cam nimeni n-are chef sÄ punÄ osul la muncÄ, een sectorul privat.ExistÄ vreo ÈansÄ ca gaÈca PDL-PSD-PNL sÄ facÄ mÄcar unul singur din miracolele astea? Evident, nu. Si oricum, unul era insuficient. DacÄ nu se produc toate trei, Rome2nia se prÄbuÈeÈte een 2011.Guvernul Boc nu trece iarna.E adevÄrat cÄ een toatÄ Europa lumea e nemulÈumitÄ. E adevÄrat ca Åi Obama a fost huiduit la ultima ieÈire in public. E adevÄrat e ca tÄierile de pensii, salarii Åi ajutoare sociale vor continua peste tot, Åi cÄ majoritatea guvernelor vor rÄme2ne la putere, in pofida protestelor.Dar nu Åi een Rome2nia. De ce? Pentru cÄ nimeni n-a acuzat guvernele respective ca furÄ din banii statului, een timp ce oamenii mor de foame. Chiar dacÄ eel eenjurÄ, americanii au eencredere een corectitudinea lui Obama. Germanii au eencredere een Angela Merkel. Spaniolii, een Felipe Gonzales. Englezii, een David Cameron Åi een lordul Osborne. cencrederea een lideri e esenÈialÄ een vremuri grele, de crizÄ sau rÄzboi.Iar een Emil Boc Åi PDL, rome2nii nu au eencredere. Åi nu mitingurile opoziÈiei sau sindicatele or sÄ dÄre2me guvernul. Pentru cÄ oamenii nu dau doi bani nici pe opoziÅ£ie, nici pe sindicate! 20 de ani, au furat toÈi ce2t au putut. AÈa cÄ guvernul Boc va fi zburat pe nepregÄtite, de o explozie de furie neorganizatÄ. Pentru cÄ nu poÈi sa te dedulceÈti la contracte de stat cÄ lumea aflÄ!, nu poÈi sÄ calci copii pe trecere pietoni cu Audi Q7, Åi een acelaÈi timp sa le explici oamenilor cÄ trebuie sÄ moarÄ de foame pentru patrie.Am tot sperat in ultimele 8 luni, cÄ PDL nu e aÈa de inconÈtient eence2t sÄ eente2rzie reforma statului social, Åi crearea unui stat capitalist. Era evident pentru oricine, cÄ Rome2nia ajunsese la limita de rupere. Iar eente2rzierea reformei eensemna clar, cÄ statul se va prÄbuÈi een se2nge, cu clasa politicÄ cu tot.Dar am sperat degeaba. PDL n-a miÈcat un deget. Iar acum mÄ tem cÄ e prea te2rziu.Ce mare bre2nzÄ va face guvernul Ponta â Antonescu?Evident, tot nici o bre2nzÄ! UrmÄtorul guvern va avea o viaÈÄ foarte scurtÄ. N-aÈi auzit promisiunile aberante ale lui Victor Ponta â cÄ mÄreÈte Åi pensiile, Åi salariile, Åi orice dar scade Åi taxele Åi impozitele? Ponta face azi een 2010, exact ce a fÄcut een 2008, ce2nd a votat creÈterea salariilor profesorilor cu 50%. AdicÄ minte. PSD Åi PNL nu vor putea face rost de nici un ban, darmite de 80 de miliarde de euro! Mai ales cÄ, dupÄ cÄderea guvernului Boc, Rome2nia va fi consideratÄ o Å£arÄ instabilÄ Åi va fi ocolitÄ de firme.AÈa cÄ PSD Åi PNL fac exact ca PDL: joc de imagine. Se eentrec in promisiuni, se eenjurÄ isteric la televizor, pe internet Åi een Parlament. NiÅte ÅmecheraÅi! Dar Åmecheriile nu scot Rome2nia din crizÄ.Iar dupÄ ce guvernul Ponta va cÄdea Åi el, va eencepe cu adevÄrat haosul.Iar haosul va fi eenÄbuÈit cu forÅ£a.VÄ amintiÈi de anii `90? VÄ amintiÈi cum sute de mii de oameni urlau sÄptÄme2nal een stradÄ, nimeni nu mai muncea, iar investitorii strÄini re2deau ce2nd auzeau de Rome2nia? VÄ amintiÈi de economia paralizatÄ, de salariile de 50 de dolari Åi de inflaÈia de 300%?VÄ amintiÈi ca a curs se2nge pe strÄzile BucureÈtiului? Pe studenta Aura CrÄiniceanu, omore2tÄ een PiaÈa Victoriei de un ofiÈer SPP, o mai ÈineÈi minte? Dar pe studentul Andrei FrumuÅanu, omore2t la Universitate?Ei bine, atunci nu era cea mai puternicÄ crizÄ economicÄ din ultimii 80 de ani. Acum este! Iar ce2nd o Å£arÄ se zve2rcoleÈte een dezordini civile, ce2nd statul nu mai are nici o autoritate, se gÄseÈte eentotdeauna cineva care sÄ facÄ ordine cu forÈa.Rome2nia va avea guvern german.Armata rome2nÄ nu va lua puterea. E prea slabÄ, lipsitÄ de iniÈiativÄ Åi viziune politicÄ, Åi nepregÄtitÄ total sÄ guverneze een timp de crizÄ. AÈa cÄ aliaÈii noÈtri din NATO Åi UE vor pune piciorul een prag. Asta nu eenseamnÄ cÄ ne vor da Åi bani! In Rome2nia va fi ordine, disciplinÄ, capitalism, dar nu va mai fi bogÄÈie niciodatÄ.Rome2nia eeÈi va pierde independenÅ£a, pentru cÄ Åi-a bÄtut joc de ea. Åi va deveni ceea ce meritÄ: o colonie. Principala sursÄ de servitori a Å£Ärilor din UE, un Mexic al Europei. Iar rome2nii, ca Åi mexicanii, vor fi trataÈi corect de cele mai multe ori dar vor trebui sÄ-Åi eenveÈe locul la masÄ. Åi nici un rome2n nu va mai avea obrÄznicia sÄ se ple2ngÄ cÄ nu primeÈte salariu âca een Germaniaâ.Pentru cÄ pe viitor, vom Èti cu toÈii un lucru simplu: cÄ nu suntem germaniBine v-am regasit si i-mi pare foarte rau ca Domnul Stolojean nu mi-a raspuns la scrisoarea adresata ca Europarlamentar in legatura cu Programul de integrare a Romilor peste 2 milioane de Romii nu platesc impozite, am aflat dece este ocupat cu Afacerea ARO in Romania fara sphaga nu se face nimica si sa fure ideii de afacerii pe internet ca prostii varsa pe aici fel si fel de ideii ma bucura ca au inceput sa mai sa ia si dupa noii


Comentariul dumneavoastra
Numele dvs:
Adresa email:
Intrebare de securitate
Mesaj
Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul BlogContabil.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
 RSS 2.0 - Blogcontabil.ro Flux RSS | Ajutor

Contabil de la 9 la 5 | Ganduri de duminica | Cu doamnele de brat | Molotov economic | Aveti cuvantul | Zona de marketing | Taxe si Impozite Explicate | Codul Fiscal la zi | TVA | Monografii | Agenda fiscala | Jurnalul Domnisoarei Contabil | Barfe din Minister | Informatii Seminarii